Πρότυπο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στο LaTeX

Πρότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στo LaTeX και στο KOMA-Script