Σύνολο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο — Μικρή άσκηση στο R

Άσκηση στο R: να αντληθεί ο πίνακας με τις Ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο και να υπολογιστούν σύνολα και μέσοι όροι.