Σύνολο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο — Μικρή άσκηση στο R

Άσκηση στο R: να αντληθεί ο πίνακας με τις Ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο και να υπολογιστούν σύνολα και μέσοι όροι.

Learning Mutt

Learning mutt. Including a backtick character in the password; using a username along with the domain name; account-hooking; and more...

Linux on the New Thinkpad X1 Carbon (2nd Generation)

Does Linux fit on the New Thinkpad X1 Carbon (2nd Generation)?

Θέα από Shakti Shakti

Ινδία, Hampi, Γαλήνιο Τοπίο

Ένα αεράκι χαϊδεύει μιλιούνια ρυζιών. Δυναμώνει. Αυτά δεν αντιστέκονται. Λικνίζονται υποτακτικά, μα αρμονικά, στο Θέλημα. Γαλήνη.

Ινδία, πρooίμιο

Ενθουσιασμός. Πρώτη επαφή, ανησυχία, Σοκ, φόβος, χαρά, συγκίνηση. Ύστερα η εξοικείωση. Χρειάζεται να δώσει κανείς χρόνο στην Ινδία.

Ινδία, Υπέροχη βόλτα στην Kurukshetra

Ένας παππούς, πάνω σε πλατφόρμα που τη σέρνει άλογο. Του γνέφω να κάνω σάλτο. Χαλαρός καλπασμός, ευχάριστο αεράκι, ματιές προς και από παντού. Παραδίνομαι στις στιγμές.

On Mefloquine’s side-effects

Mefloquine hydrochloride (Lariam) is an officially recommended & legally sold drug against Malaria. It turns out it is (at least for me) seriously Evil.